ΕΚΛΟΓΕΣ Δ.Σ. 2006-2011

26 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΣΚ..........................225
ΑΕΚΚ-Σ.......................202
ΔΑΚΕ..........................169
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ ..................86

28 Ιανουαρίου 2010

 ΔΑΚΕ.........................266
ΠΑΣΚ.........................256
ΑΕΚΚ-Σ......................151
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ .................59

 28 Ιανουαρίου 2009

ΔΑΚΕ..........................333
ΠΑΣΚ..........................212
ΑΕΚΚ-Σ......................193
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ .................49


24 Ιανουαρίου 2008

ΔΑΚΕ..........................354
ΠΑΣΚ..........................236
ΑΕΚΚ-Σ......................171
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ .................66


20 Δεκεμβρίου 2006

ΠΑΣΚ..........................352
ΔΑΚΕ..........................280
ΑΕΚΚ-Σ......................190
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ .................46